ترخصیص کالا

همانطور که می دانید معمولا ترخیص کالای وارداتی توسط افرادی غیر از صاحبان کالا که اصطلاحا به آنها “ترخیص کار” می گویند، انجام می شود. برای کسی که برای اولین بار می خواهد کالایی را ترخیص کند، اینکار بسیار وقت گیر و پیچیده است و نیاز به تجربیات قبلی و آشنایی با مراحل کار در گمرکات کشور دارد.در ادامه می توانید فهرست مبادی گمرکات کشور بر اساس نوع وظايف و رويه هاي گمركي را مشاهده کنید.

مدارک مورد نیاز برای ترخیص کالا
پس از دریافت ثبت سفارش از وزارت بازرگانی می بایست نسبت به تنظیم مدارک اقدام نمود.مدارک برای ترخیص کالا به سه دسته تقسیم بندی می شوند:

دسته اول مدارک مربوط به کالا

 • ترخیصیه
 • قبض انبار
 • بارنامه
 • پیش فاکتور یا پروفرما اینویس
 • فاکتور) سیاهه بازرگانی(
 • گواهی مبدا
 • ثبت سفارش از سازمان توسعه تجارت
 • بیمه نامه در صورت لزوم و سایر اسناد و گواهی های لازم

دسته دوم مدارک مربوط به صاحب کالا

 • اصل کارت بازرگانی (برای احراز در گمرکات در مراجعه نخست)
 • اصل کارت ملی (برای احراز در گمرکات در مراجعه نخست)
 • کپی تمامی صفحه های کارت بازرگانی
 • کپی صفحه کارت ملی مربوط به صاحب کالا (برای احراز در گمرکات در مراجعه نخست)

دسته سوم مدارک مربوط به نماینده صاحب کالا

 • اصل و کپی کارت ملی (برای احراز در گمرکات در مراجعه نخست)
 • اصل و کپی وکالت نامه محضری (برای احراز در گمرکات در مراجعه نخست)
 • اصل و کپی معرفی نامه برای گمرک مربوطه (برای احراز در گمرکات در مراجعه نخست)
 • کپی وکالت
 • کپی معرفی نامه
 • کپی دفترچه بیمه

مراحل ترخیص کالا

1)دریافت اطلاعات از اظهار کننده

ابتدا در بار اول می بایستی نسبت به کدینگ اقدام نمود . بدین شکل که به بخش کدینگ مراجعه کرده و با ارائه مدارک مربوط به صاحب کالا و نماینده قانونی او که در بالا ذکر شده نسبت به تکمیل فرمهای مربوطه (فرم الف-ب-ج) و امضاء های لازمه و احراز مدارک در سیستم کدینگ گمرکات نماینده تعریف شود.

در این صورت دو کد به نماینده ابلاغ می گردد که کد اول یک کد نه رقمی مربوط به شرکت مربوطه بوده و کد دوم همان شماره ملی فرد نماینده صاحب کالا می باشد.
تمامی مدارک مربوط به صاحب کالا و وکیل قانونی صاحب کالا در این مرحله احراز گردیده و به مهر “احراز شد” می بایستی ممهور گردد.
صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به بخش (ورود اطلاعات) مراجعه وبا در یافت فرم اولیه اظهار نامه مبادرت به ارائه اطلاعات در خواستی در متن و ظهر اظهار نامه‌ می نماید،معمولاً اظهار نامه در داخل شرکت تکمیل می گردد و فقط نرخ تعرفه از گمرک و یا سایت گمرک استعلام می گردد.(توضیح: نرخ ارز هر هفته توسط گمرک اعلام می گردد و تا پایان هفته معتبر است.آن دسته از ارز هایی که نرخ آنها از طریق سایت اینترنتی گمرک ایران اعلام نمی شود،از طریق گمرک قابل پیگیری است و معمولاً تمامی ازرهای رایج جهان در سالن اصلی گمرک بر روی برد مخصوص الصاق می گردد) پس از تکمیل اظهار نامه اولیه و تحویل آن به قسمت ورود اطلاعات اظهارنامه وارد سیستم می شود‏.
قابل ذکر است که اظهار کننده می بایست ارزش کالا و وجوهی را که خود محاسبه نموده به تفکیک در ظهر اظهار نامه مربوط به وارد کننده درج نماید که طبعأ این ارقام باید با ارقام محاسبه شده بوسیله کامپیوتر یکسان باشد.پس از ورود اطلاعات و همچنین ورود هزینه های متعلقه به کالا،کاربر اظهارنامه موجود در سیستم را از طریق رایانه خود و رایانه مرکزی کنترل و پس از اخذ تائیدیه،نسبت به ذخیره نمودن اظهارنامه در رایانه کاربر و رایانه مرکزی اقدام می نماید(شماره ذخیره محلی توسط کاربر در قسمت بالای اظهار نامه یادداشت می شود) رایانه مرکزی ضمن ذخیره نمودن اظهارنامه (شماره ذخیره در سرور) را در خانه شماره 7 درج می کند.
در مراحل مختلف انجام تشریفات گمرگی، اظهار نامه توسط این شماره عطف و کد اظهار کننده فراخوانی و عملیات لازم بر روی آن انجام می گیرد.پس از پایان مراحل مذکور،اظهار نامه چاپ و به ضمیمه اظهار نامه دستی به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی تحویل داده می شود تا پس از مقابله و کنترل امضاء نماید.
پس از تحویل اظهار نامه چاپی می بایستی اصل اظهار نامه کامپیوتری و پیش نویس دستی اظهار نامه در زیر آن ضمیمه شده و در بالای مدارک مربوط به کالا قرار گیرد.
(چنانچه در این مرحله مغایرتی مشاهده شود،کاربر توسط شماره ذخیره محلی،اظهار نامه را فراخوانی و نسبت به اصلاح آن اقدام و پس از کنترل محلی و کنترل با سرور،اظهار نامه قبلی را از رایانه محلی خود حذف و اظهار نامه جدید اصلاح شده را جایگزین آن میکند.سیستم به این اظهار نامه جدید شماره عطف جدیدی اختصاص خواهد داد.)
پس از این مرحله می بایستی مدارک لاک و مهر شود.به این شکل که به قسمت لاک و مهر مراجعه و پس از منگنه نمودن کلیه مدارک،مدارک لاک و مهر می شود.
سپس کلیه مدارک و اسناد مربوط به کالا می بایستی به مهر “تماماً استفاده شد” ممهور گردد.

2)پذیرش اظهارنامه

اظهار کننده،اظهار نامه چاپی و اظهار نامه دستی را همراه با اسناد و مجوزهای مورد نیاز (بر اساس کد دهی مندرج در متن اظهار نامه) و فیش بانکی جهت رسیدگی به قسمت پذیرش اظهار نامه تسلیم می نماید.

در این قسمت تعلق اسناد به اظهارگر و وجود اسناد لازمه به صورت اجمالی مورد رسیدگی قرار می گیرد.مسئولیت صحت مندرجات اسناد و مدارک تسلیمی و کامل بودن آنها به عهده صاحب کالا می باشد.پس از فراخوانی اظهار نامه از رایانه مرکزی و اقدام نمودن به عملیات ثبت(کوتاژ)،درصورت مطابقت مندرجات متن اظهارنامه با اطلاعات موجود در رایانه مرکزی،سیستم نسبت به تخصیص یک شماره تحت عنوان شماره ثبت اظهارنامه (کوتاژ) عمل خواهد نمود، در غیر اینصورت اظهارنامه جهت اصلاح یا تکمیل به اظهار کننده برگشت داده خواهد شد.در چنین حالتی اظهار کننده می بایست به واحد ورود اطلاعات مراجعه تا اصلاحات لازم در اظهار نامه وی انجام و یک چاپ جدید تهیه و بکار گرفته شود.کالا از تاریخ پرداخت مبالغ تعیین شده در اظهار نامه،اظهار شده تلقی میشود.
صاحب کالا تا قبل از اختصاص شماره ثبت به اظهار نامه توسط سیستم،حق هرگونه تغییر یا اصلاح اظهار نامه را دارد.پس از پذیرش اظهار نامه کلیه اسناد ارائه شده،به استثناء فیش بانکی به اظهار نامه الصاق و لاک و مهر میشود.سپس شماره ثبت در محل مربوطه (قسمت(الف) اظهار نامه چاپی) به طور دستی درج و اظهار نامه تنظیم شده همراه با اسناد ضمیمه جهت انجام کنترلهای گمرکی به قسمت ارزیابی ارسال می گردد.

3)کنترل‌های گمرکی

در این مرحله ارزیابی فیزیکی کالا انجام می شود پس از ارزیابی،ارزیاب نسبت به ظهر نویسی اظهارنامه و کنترل وجوه پرداختی و سایر مقررات اقدام و پس از خاتمه این کنترلها،متن اظهارنامه را امضاء و آن را به کارشناس سرویس ارزیابی تحویل می دهد.کارشناس مزبور در صورت صحت اظهار،اظهار نامه را امضاء و به رئیس سرویس ارزیابی تحویل می نماید رئیس سرویس ارزیابی توسط شماره عطف و کد اظهار کننده که در متن اظهار نامه نوشته شده و یا از طریق شماره ثبت اظهار نامه آن را فراخوانی و با استفاده از رایانه به ارزیابی سیستمی آن مبادرت نموده،شماره ارزیابی تعیین شده توسط سیستم را به صورت دستی در محل مربوطه (قسمت (ب) اظهار نامه) وارد و اظهار نامه را امضاء میکند.

چنانچه عملیات ارزیابی منجر به تغییراتی در اظهار نامه شود،رئیس سرویس ارزیابی یا کارشناس مربوطه نسبت به اصلاح اظهار نامه قبلی که منجر به ایجاد اظهار نامه جدیدی خواهد شد اقدام میکند.
پس از آن اصلاحیه یا اظهار نامه متمم در یک نسخه چاپ و جهت امضاء و پرداخت تفاوت به صاحب کالا تحویل داده می شود.رئیس سرویس ارزیابی،اظهار نامه نهایی اصلاح شده را ارزیابی سیستمی نموده و پس از درج شماره ارزیابی در محل مربوطه (قسمت(ب) اظهار نامه)،آن را امضاء کرده به واحد صندوق و صدور پروانه ارسال میکند.

4)پرداخت و ترخیص

پس از ارزیابی سیستمی و امضاء اظهار نامه توسط رئیس سرویس ارزیابی،اظهار نامه و فیش بانکی به صندوق تحویل می شود.صندوقدار ابتدا اظهار نامه مربوطه را از سیستم فراخوانی و مبلغ فیش ارائه شده را با مبلغ محاسبه شده توسط سیستم در خانه 47 اظهار نامه مقابله می کند و در صورت تائید،رسید صندوق را بر اساس اطلاعات مندرج در خانه های اظهار نامه در رایانه تکمیل،کنترل و تائید،می نماید.پس از آن فیش بانکی از اسناد جدا و نسبت به چاپ پروانه گمرکی اقدام میشود.پروانه چاپ شده بوسیله مسئول صندوق مهر و امضاء شده،شماره آن در دفتر مربوطه وارد میگردد سپس با اخذ رسید به صاحب کالا تحویل میشود.

در صورتی که وسیله حمل خارجی باشد،معادل (1۰%) به حساب وزارت راه می بایست واریز نمود که اصل قبض بانکی می بایستی ضمیمه بارنامه گردد و کپی آن برای صدور صورت حساب جهت اطلاع صاحب کالا،نزد نماینده صاحب کالا باقی بماند.پس از تحویل برگ سبز گمرکی می بایستی برگ سبز را جهت امضاء به کارشناس مربوطه ارائه و پس از اظهار نظر کارشناس به رئیس سرویس ارزیابی ارائه نمود.
در مرحله آخر می بایستی به کارشناس مربوطه در درب خروج مراجعه نمود.در این مرحله کارشناس مربوطه پس از مرور کلی مدارک نسبت به امضاء برگه سبز گمرکی اقدام نموده و اجازه بارگیری کالا را بدین وسیله صادر می کند ( محل امضاء کارشناس معمولاً در پشت و بالای برگه سبز گمرکی است)

صدور بیجک:
پس از اخذ اجازه بارگیری می بایستی به انبار مراجعه کرد و نسبت به صدور بیجک اقدام نمود.بدین صورت که پروانه گمرکی(برگه سبز گمرکی) به همراه یک کپی از آن تحویل متصدی مربوطه می گردد و متصدی مربوطه پس از محاسبات و کنترل های لازمه اقدام به صدور قبض پرداخت می نماید.
در این مرحله می بایستی به بانک مراجعه نموده و قبض تحویلی پرداخت گردد و به متصدی مربوطه تحویل گردد.پس از آن متصدی مربوطه برگه مربوطه را امضاء می نماید.
سپس می بایستی به انبار مربوطه مراجعه نمود و نسبت به تحویل کالا از انبار اقدام کرد. پس از تحویل کالا توسط انباردار مربوطه،کالا حمل و تا نزدیکی درب خروج برای بازرسی و ارزیابی نهایی حمل می شود.در این مرحله می بایستی مدارک و اسناد مربوطه به متصدی درب خروج تحویل و کارشناس مربوط برای ارزیابی و بازرسی نهایی کالا تعیین گردد.
پس از بازرسی و ارزیابی نهایی توسط کارشناس مربوطه در صورتی که خروج کالا از نظر کارشناس تعیین شده بلامانع تشخیص داده شود تاریخ خروج کالا از درب گمرک و نام و امضاء صاحب کالا یا نماینده قانونی صاحب کالا ثبت و کالا توسط وسیله ای که شرکتهای حمل و نقل در گمرکات کشور در اختیار افراد قرار می دهند بارگیری شده و از درب گمرک خارج و به انبار صاحب کالا تحویل می گردد.