برگزاری سمینار نقش ارتقاء کیفیت در برند سازی

photo_2016-07-25_10-20-48 photo_2016-07-25_10-20-54 photo_2016-07-25_10-20-58 photo_2016-07-25_10-20-36

شرکت تسکو با همکاری شرکت راهکارگستران سمینار آموزشی نقش ارتقاء کیفیت در برند‌سازی محصولات خوشه سبزه و کشمش را در خانه صنعت و معدن شهرستان بناب با حضور جمعی از اعضای خوشه برگزاری کرد.

مدرسین این سمینار آقایان مهندس رضایی و مهندس حسینی با ارائه آخرین مباحث حوزه‌های کیفیت و تجارت الکترونیکی در ساخت برند، اعضای خوشه را در پیشبرد اهداف توسعه خوشه‌ای یاری نمودند.