کد نویسی الگوریتم‌های ابتکاری و فرا ابتکاری

روش‌ها و الگوریتم‌های بهینه‌سازی به دو دسته الگوریتمهای دقیق (exact) و الگوریتم‌های تقریبی (approximate algortithms) تقسیم‌بندی می‌شوند. الگوریتم‌های دقیق قادر به یافتن جواب بهینه به صورت دقیق هستند اما در مورد مسائل بهینه سازی سخت کارایی ندارند و زمان حل آنها در این مسائل به صورت نمایی افزایش می‌یابد. الگوریتم‌های تقریبی قادر به یافتن جواب‌های خوب (نزدیک به بهینه) در زمان حل کوتاه برای مسائل بهینه‌سازی سخت هستند. الگوریتم‌های تقریبی نیز به سه دسته الگوریتم‌های ابتکاری (heuristic) و فراابتکاری (meta-heuristic) و فوق ابتکاری (hyper heuristic) بخش بندی می شوند.

دو مشکل اصلی الگوریتم‌های ابتکاری، قرار گرفتن آنها در بهینه‌های محلی، و ناتوانی آنها برای کاربرد در مسائل گوناگون است. الگوریتم‌های فراابتکاری برای حل این مشکلات الگوریتم‌های ابتکاری ارائه شده‌اند. در واقع الگوریتم‌های فراابتکاری، یکی از انواع الگوریتم‌های بهینه‌سازی تقریبی هستند که دارای راهکارهای برونرفت از بهینه محلی می‌باشند و قابل کاربرد در طیف گسترده ای از مسائل هستند.

شرکت مشاوره صنایع و بازرگانی تسکو در راستای کمک به دانشجویان رشته مهندسی صنایع و دیگر شاخه های مرتبط در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد به منظور پیشبرد اهداف آموزشی با بهره گیری از مجرب ترین کدنویسان این حوزه خدمات زیر را ارائه می کند:

  • کدنویسی الگوریتم های ابتکاری با استفاده از GAMS
  • کدنویسی الگوریتم های ابتکاری و فراابتکاری با استفاده از MATLAB
  • کدنویسی الگوریتم های ابتکاری و فراابتکاری با استفاده از C

علاقمندان به منظور کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۵۵۶۸۷۲۱(۰۴۱) تماس حاصل فرمایند.