مجموعه مقررات و قوانین حوزه صنایع

منابع-و-لینک‌های-مفید

قوانین-و-مقررات-صنعت-معدن-و-تجارت

جهت دانلود هر کدام، بر روی عنوان قانون/مقررات کلیک نمایید.


شرکت تسکو

قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ (به زودی)


File

اساسنامه شرکت ملی نفت


شرکت تسکو

اساسنامه شرکت بهینه سازی مصرف سوخت


شرکت تسکو

اصول و قوانین بیمه


شرکت تسکو- مالیات

خلاصه جرایم و تشویقهای مالیاتی


شرکت تسکو

روش تاسیس انواع شرکتها


شرکت تسکو

ضوابط تاسیس بانک غیر دولتی


شرکت تسکو

قانون استخدامی کشور


قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ایران


قانون برنامه و بودجه


قانون پولی و بانکی کشور


قانون تامین اجتماعی


قانون تجارت الکترونیکی


قانون تجارت (به زودی)


قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی


قانون جدید چک (به زودی)


قانون جرائم رایانه ای


قانون عملیات بانکی بدون ربا


قانون کار


قانون مالیات بر ارزش افزوده


قانون مالیاتهای مستقیم


قانون مبارزه با پولشویی


قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز


قانون محاسبات عمومی کشور


قانون مدیریت خدمات کشوری


قانون مقررات صادرات و واردات (به زودی)


قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی


قانون نفت ۱۳۹۰


قانون و آئین نامه اجرائی تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی


لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها


متن کامل اصل ۴۴ قانون اساسی