بالاخره آبمان با ایالات متحده امریکا به یک جوب می رود؟ پیش بینی با رویکرد انتولوژیک

۲۰۱۶۰۴۱۹۱۳۵۴۲۵۸۸۳

خلاصه سالهاست که فعالان بازار سرمایه پیگیر نتایج مذاکرات راهبردی بین کشورمان و طرفهای خارجی به ویژه ایالات متحده امریکا هستند و بازار نیز به لبخندهای طرفین می خندد، به اخمها اخمو می شود ، گاهی بی خیال و گاهی مایوس. گفتار حاضر در نظر دارد با استفاده از رویکرد انتولوژیک و با بیانی ساده پیش بینی خود را نسبت به آینده مذاکرات ارایه دهد. نظر و نقد عزیزان بسی مغتنم است.

منازعات ایدئولوژیک در حقیقت کوششهای آگاهانه برای پیروز ساختن حق بر باطل و خوب بر بد است. پایه خوب و بد و حق و باطل در اخلاق نهفته است و شاکله نظامهای اخلاقی از انتولوژی یا هستی شناسی نشات می گیرد. نظامهای اخلاقی متاثر از انتولوژی را بر سه دسته عمده تقسیم می کنند که تقابل هر یک ، صور متفاوتی از منازعات را موجب می شود. نظام اخلاقی کثرت گرا منشا خوب و بد را در آرا عموم می جوید. نظام وحدت گرا ، پایه خوب و بد را در هدف و آنچه صلاح می نامد ، جستجو می کند و نظام بنیادگرا منشا خوب و بد را در تکالیف دینی خود می جوید.

هانتینگتون (۱۹۹۶) در نظریه خود تحت عنوان ایده برخورد تمدن ها معتقد است بسیاری از تعارضات در سطح فراملی ، حاکمیتی ، گروهی و فردی محصول برخورد تمدن ها و آراء بنیادی است. ایده اصلی این است که هنگامی که گروه ها هویت های متفاوتی دارند و در حوزه های اساسی نظیر دین، قومیت، ایدئولوژی با هم اختلاف دارند، زمینه بروز تعارض فراهم است. این شرایط موجب افزایش درگیری ها بین گروه های مختلف در یک کشور و یا بین کشورهای مختلف در امتداد خطوط تمدنی و عقیدتی می شود. تقابل بین نظام های بنیادگرا در مقابل کثرت گرا و یا وحدت گرا همواره قابل پیش بینی است. به ویژه اگر طرفین بر برتری آراء خود استوارتر باشند زمینه تقابل بیشتر می شود. این نوع نظام تقابل، اگر با کاهش پایبندی های اخلاقی همراه باشد، بستر مستعد تعارض خواهد بود (برنهلز، ۲۰۰۶).

مشخصا نظام ما یک نظام بنیادگرا است و زیر ساخت های فکری نظام امریکا از سامانه وحدت گرا تبعیت می کند . این دو نظام وقتی دارای اختلافات اساسی در بنیان ها باشند هیچوقت یکدیگر را بر نمی تابند. لذا امید به تفاهم راهبردی ، طبق پیش بینی این تئوری ، سرابی بیش نیست. هر چند ممکن است در بعد تاکتیکی و به صورت محدود با هم کنار بیایند.

منابع:

  • صنوبر ، ناصر ، ۱۳۹۳ ، تحلیل انتولوژیک نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی ، کنفرانس بین المللی از نهضت مشوطه تا اقلاب اسلامی
قسمت نظرات برای این مطلب غیر فعال شده است.