دوره‌های مدیریت و کنترل پروژه


مدیریت پروژه بر مبنای ارزش کسب شده (EVPM)

هدف دوره:

سرفصل‌های دوره:

 • مرور مفاهیم پایه در مدیریت پروژه
 • فرآیندهای مدیریت محدوده، زمان و هزینه
 • مرور مفاهیم پایه در EVM
 • تکنیک های EVM
 • ایجاد مبنای سنجش عملکرد
 • ملاحظات حسابداری
 • پایش و گزارش دهی عملکرد
 • تحلیل گزارش های عملکرد و پیش بینی روند
 • تغییرات و نگهداری مبنای پروژه
 • مدیریت ارزش کسب شده در سیستم‌های مختلف اجرایی
 • بلوغ و تکامل مدیریت ارزش کسب شده

مدیریت تغییرات، ادعا، اصول Claim و حل و فصل اختلافات

هدف دوره:

 

سرفصل‌های دوره:

 • مدیریت تغییرات در سه سطح پروژه، طرح و پورتفولیو
 • بررسی اجمالی فرآیند برگزاری مناقصه
 • بررسی بندهای پیمان (قرارداد)  از نظر پتانسیلهای بروز ادعا
 • فرآیندهای مدیریت ادعا در پروژه
 • بررسی مهمترین دلایل بوجود آمدن ادعا
 • تحلیل کمی ادعا
 • بیان راهکارهای پیشگیری از ادعا
 • بیان راهکارهای حل و فصل ادعا
 • نمودار جریان فرایند تهیه ادعا در پروژه
 • اطلاعات مورد نیاز جهت تهیه ادعا

برنامه ریزی یکپارچه زنجیره ارزش VCIP

هدف دوره:

 

سرفصل‌های دوره:

 • مقدمه‌ای بر مدل­‌های مدیریت و برنامه‌ریزی
 • تئوری سیستم
 • انواع مدیریت
 • مدل مفهومی فرآیند برنامه‌ریزی یکپارچه زنجیره ارزش
 • تجزیه و تحلیل و پیش‌بینی شرایط عمومی فضای کسب و کار
 • عرضه و تقاضای کل
 • چرخه اقتصادی (رکود، بحران و رونق اقتصادی)
 • پیش بینی فروش
 • تجزیه و تحلیل فضای سازمانی و تحلیل عملکرد شرکت
 • تحلیل منابع و قابلیت ­های شرکت
 • تحلیل عملکرد مالی شرکت
 • جهت گیری استراتژیک شرکت
 • طراحی آرمانی شرکت
 • استراتژی‌ها
 • برنامه‌ریزی یکپارچه (اهداف، روش‌ها و منابع)
 • هدف‌گذاری بر اساس مدل MBO
 • برنامه‌ریزی روش‌های دستیابی به اهداف
 • برنامه ریزی منابع دستیابی به اهداف
 • اجرا و کنترل عملکرد
 • سازماندهی
 • رهبری
 • نوآوری
 • کنترل نتایج
 • کنترل استراتژیک
 • کنترل مالی
 • کنترل متوازن

مدیریت زمانبندی پروژه بر اساس استاندارد عملی زمانبندی پروژه

هدف دوره:

 

سرفصل‌های دوره:

 • آشنایی با مفهوم پروژه و تعاریف اولیه
 • فراهم‌سازی اطلاعات اولیه
 • زمان‌بندی پروژه
 • آشنایی با مفاهیم و قوانین زمان‌بندی
 • نگاهی اجمالی به تجارب خوب در زمینه مدل‌سازی زمان‌بندی
 • اجرای زمان‌بندی

مدیریت ریسک با نرم افزار PERT MASTER

هدف دوره:

 

سرفصل‌های دوره:

 • شناخت ریسک
 • مدیریت ریسک پروژه
 • تجزیه و تحلیل ریسک پروژه
 • برنامه‌ریزی مقدماتی پروژه
 • تنظیم ساختار نمایش برنامه
 • تنظیم جزئیات برنامه
 • پیگیری پروژه
 • برنامه‌ریزی ریسک
 • تجزیه و تحلیل ریسک پروژه
 • ثبت ریسک
 • تجزیه و تحلیل ریسک ثبت شده
 • ارزیابی و پروژه پایانی


ارزیابی فنی و اقتصادی پروژه

هدف دوره:

 

سرفصل‌های دوره:

بررسی اقتصادی(بازار)

 • مطالعه محصول یا محصولات طرح
 • ضرورت بررسی بازار
 • روش های جمع آوری اطلاعات
 • بررسی مصرف محصول در گذشته
 • بررسی عوامل موثر بر تقاضا
 • پیش بینی تقاضای آینده
 • بررسی عرضه در گذشته
 • پیش بینی عرضه آینده
 • تجزیه و تحلیل پیش بینی عرضه و تقاضا

بررسی فنی

 • ظرفیت تولید
 • عوامل موثر بر تعیین ظرفیت تولید
 • انواع تکنولوژی
 • انتخاب تکنولوژی مناسب
 • ارزیابی تکنولوژی
 • برآورد هزینه های اجرای طرح
 • محل اجرای طرح و عوامل موثر بر آن
 • برنامه ریزی و کترل پروژه

بررسی مالی

 • بررسی سوابق مالی
 • برآورد میزان سرمایه ثابت
 • برآورد میزان سرمایه در گردش
 • نحوه تامین منابع مالی مورد لزوم
 • دوره بازگشت سرمایه
 • تجزیه وتحلیل نقطه سر به سر
 • پیش بینی منابع و مصادف
 • پیش بینی ترازنامه
 • پیش بینی حساب سود و زیان
 • نسبت های مالی

آشنایی با استاندارد مدیریت پروژه بر مبنای PMBOK

هدف دوره:

آشنایی با حوزه‌های ده‌گانه مدیریت پروژه جهت تسهیل فعالیت‌‌های مدیریت پروژه

سرفصل‌های دوره:

سیستم برنامه‌ریزی و کنترل پروژه همراه با نرم افزار Primavera

هدف دوره:

 

سرفصل‌های دوره مقدماتی:

 • مرور کلی بر مفاهیم برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
 • تئوری ساختار شکست کار (WBS)
 • ایجاد و کپی یک پروژه جدید
 • ایجاد و کپی یک پروژه جدید
 • روش‌های اعمال روابط بین فعالیت‌ها
 • دستور Fill Cell
 • تقویم (Calendar)
 • ایجاد و حذف ستون‌ها(Columns)
 • تنظیم مقیاس زمانی(Time Scale)
 • فرمت دهی میله فعالیت‌ها (Format Bars)
 • فرم فعالیت‌ها(Activity Form)
 • تعریف و تخصیص کدهای فعالیت(Activity Codes)
 • سازماندهی و مرتب سازی فعالیت‌ها (Organize)
 • تعریف و تخصیص کدهای ساختار شکست کار (WBS)
 • روش ایجاد و استفاده از Layouts
 • فیلترها (Filter)
 • تعریف و محاسبه درصد وزنی فعالیت‌ها (Weight Factors)
 • روش ایجاد پروژه هدف (Target)
 • کنترل و بروزرسانی پروژه (Updating & Control)
 • روش تنظیم صفحه و چاپ پروژه(Page Setup & Print Setup)
 • Resource Tabular Reports
 • تهیه S-Curve پروژه

سرفصل‌های دوره پیشرفته:

 • ایجاد یک پروژه جهت مطالعات موردی
 • تعریف داده‌های سفارشی(Custom Data Items)
 • استفاده از ابزار تغییرات سراسری(Global Change)
 • نمای Pert
 • OBJECT
 • ذخیره وبازیابی Fragnet
 • SIGHT LINES
 • Forecast S-Curve
 • تعریف و تخصیص منابع و هزینه‌ها (Resource & Cost)
 • تعریف وتخصیص منحنی‌های منابع (Resource Curves)
 • فرم منابع (Resource Form)
 • Target Updates
 • Resource/Cost Table
 • Resource/Cost Profile
 • تسطیح Leveling
 • Project Utilities
 • Auto Cost Rules
 • تئوری Earned Value
 • فرم هزینه و بودجه (Cost & Budjeted Form)
 • Cost Tabular Reports
 • Store Period Performance
 • ایجاد پروژه هدف (Target)
 • کنترل و بروزرسانی پروژه(Updating & Control)
 • آنالیز SPI&CPI

سیستم برنامه‌ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MSP

هدف دوره:

 

سرفصل‌های دوره:

 • آشنایی با سیستم‌های برنامه‌ریزی به طور کلی و به خصوص با CPM
 • آشنایی با سیستم‌های برنامه‌ریزی به طور کلی و به خصوص با CPM
 • آشنایی با فرآیند اجرایی سیستم برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
 • آشنایی با نحوه خرد کردن پروژه (WBS)
 • آشنایی با نحوه ترسیم شبکه و انجام محاسبات زمان‌بندی
 • آشنایی با نحوه تخصیص منابع و به هنگام سازی (Updating)
 • آشنایی کلی با نرم افزارهای برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
 • آشنایی با نحوه کار با نرم افزار Micro soft Project که شامل :
 • چگونگی ایجاد پروژه
 • چگونگی ورود اطلاعات تقویم‌ها ، منابع و فعالیت‌ها
 • چگونگی گزارش گیری
 • living
 • Tracking
 • Updating

استقرار دفتر مدیریت پروژه PMO

هدف دوره:

سرفصل‌های دوره:

 • تعاریف پایه و مفهوم مدیریت پروژه سازمانی
 • چرایی نیاز به دفتر مدیریت پروژه در سازمانهای پروژه محور
 • مزایای ایجاد دفتر مدیریت پروژه (PMO)
 • تعاریف و مفاهیم اولیه در ارتباط با PMO
 • کارکردهای عمومی دفتر مدیریت پروژه
 • انواع مدل‌های مفهومی دفتر مدیریت پروژه
 • ایجاد دفتر مدیریت پروژه در سازمان‌های پروژه محور
 • چالش‌ها و راهکارهای ایجاد و پیاده‌سازی دفتر مدیریت پروژه
 • رهبری تغییر (مدیریت تحول ایجاد PMO‌ در سازمان‌ها)