مستندات سیستم‌های مدیریتی

مستندات سیستم مدیریت کیفیت iso 9001

Untitled-1


Untitled-1

Untitled-1


Untitled-1

Untitled-1


پک شماره (۱): مستندات سیستم مدیریت کیفیت ISO ۹۰۰۱:۲۰۰۸

سیستم مدیریت کیفیت iso 9001

شامل:

 • نظام‌نامه مدیریت کیفیت
 • روش‌ اجرایی شناسایی و ردیابی محصول
 • روش اجرایی کنترل مدارک و اسناد
 • روش اجرایی ارزیابی تامین کنندگان
 • روش اجرایی بهبود مستمر
 • روش اجرایی کنترل سوابق
 • روش اجرایی اقدام اصلاحی و پیشگیرانه
 • روش اجرایی نت
 • روش اجرایی کالیبراسیون
 • روش اجرایی بازنگری مدیریت
 • روش اجرایی ممیزی داخلی
 • روش اجرایی خرید
 • روش اجرایی آموزش
 • روش اجرایی کنترل محصول نامنطبق
 • دستورالعمل رسیدگی به مشتریان
 • دستورالعمل کدگذاری ماشین‌آلات و تجهیزات
 • دستورالعمل بایگانی پرونده‌های الکترونیکی
 • دستورالعمل کالیبراسیون اندیکاتور
 • فرم نظرخواهی از مشتریان
 • فرم گزارش آزمایشگاه کنترل کیفیت
 • فرم محاسبه اثربخشی دوره آموزشی
 • فرم برنامه تولید
 • فرم چک‌لیست تعمیرات پیشگیرانه

قیمت: ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

[/toggle]

پک شماره (۲): مستندات سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودروسازی ISO/TS 16949

سیستم-مدیریت-کیفیت-صنایع-خودرو-سازی

شامل:

 • روش اجرایی کنترل آماری فرآیند (SPC)
 • روش اجرایی فنون آماری
 • روش اجرایی ممیزی داخلی
 • روش اجرایی آدیت فرآیند
 • روش اجرایی فروش و تحویل محصول
 • روش اجرایی ردیابی و شناسایی محصول
 • روش اجرایی فرآیند تائید قطعات
 • روش اجرایی ارزیابی تامین کنندگان
 • روش اجرایی کنترل محصول نامنطبق
 • روش اجرایی سنجش رضایت مشتری
 • روش اجرایی کنترل اسناد و مدارک
 • روش اجرایی خرید
 • روش اجرایی کالیبراسیون
 • روش اجرایی بهبود مستمر
 • روش اجرایی برنامه‌ریزی تولید
 • روش اجرایی APQP
 • دستورالعمل نحوه تنظیم و تدوین برنامه سالانه
 • دستورالعمل بسته‌بندی محصول
 • دستورالعمل کنترل موارد نامنطبق
 • دستورالعمل محاسبه اثربخشی تجهیزات
 • دستورالعمل کدگذاری و نشانه‌گذاری تجهیزات بازرسی و آزمون
 • چک لیست ممیزی
 • فرم تذکر کیفی
 • فرم گزارش ممیزی
 • فرم محل قرارگیری اقلام

قیمت: ۱۲۰۰۰۰۰ ریال

پک شماره (۳): مستندات سیستم مدیریت ایمنی در زنجیره تامین مواد غذایی ISO 22000:2005

22000

شامل:

 • نظام‌نامه
 • روش اجرایی فراخوانی محصول
 • روش اجرایی ممیزی داخلی
 • روش اجرایی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
 • دستورالعمل شرایط پیش‌نیازی و بهداشتی ساختمان کارخانه
 • دستورالعمل شرایط بهداشتی امکانات نگهداری مواد خام و محصولات
 • دستورالعمل بهداشتی ماشین‌آلات و تجهیزات فرآوری محصول
 • دستورالعمل اصول بهداشتی جابه‌جایی ماده غذایی
 • دستورالعمل نظافت و گندزدایی
 • فرم نیازسنجی آموزشی
 • فرم بازرسی نظافت و بهداشت روزانه
 • فرم کنترل آفات و حیوانات موذی
 • فرم روزانه سرویس‌های بهداشتی
 • فرم درخواست تغییر مستندات

قیمت ۸۰۰۰۰۰ ریال

پک شماره (۴): مستندات سیستم مدیریت یکپارچه IMS

IMS

پک شماره (۵): مستندات سیستم مدیریت تائید صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون

17025

پک شماره (۶): مستندات سیستم مدیریت تعالی سازمانی

EFQM

 

پک شماره (۷): مستندات سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست

HSE-MS