سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودروسازی ISO/TS 16949

مقدمه:

صنعت خودرو سازي یکی از بزرگترین و مهمترین صنایع تولیدی در سطح جهان است که علاوه بر انتظارات روز افزون مشتریان خود ، دارای استانداردها ی خاص بين المللي می باشد . لذا شرکتها ی معتبر سازنده خودرو در دنیا ، از سالها پیش به تدوین استانداردهای خاص مدیریت در این صنعت پرداخته اند  .از این دست میتوان به استانداردهای QS-9000 ،VDA6.1 و AVSQ94 اشاره نمود. ISO/TS 16949 به صورت مشترک به وسیله اعضای گروه عملیاتی بین المللی خودروسازی (IATF) با همکاری تنگاتنگ با سازمان بین المللی استانداردسازیISO تهیه شده است.

سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو:

ترکیب الزامات اختصاصی چهار مورد از متدولوژی استانداردهای خودروسازی اروپا و امریکا

(QS-9000-VDA6-EAQF-AVSQ) و ارائه یک استاندارد واحد است. این استاندارد ISO/TS 16949 الزامات یک سیستم مدیریت کیفیت برای طراحی ، توسعه ، تولید ، نصب وخدمات در محصولات مربوط به خودرو را معین میکند.

هدف از پیاده سازی:

 • نزدیک کردن خواسته وانتظارات مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت سازندگان قطعات خودرو وایجاد زبانی مشترک مابین آنها وخودرو سازان است.
 • ایجاد معیارها ی تخصصی همراه با الزامات مشتریان ، الزامات یک سیستم مدیریت را برای استفاده در کل زنجیره تامین قطعات و ملزومات خودرو سازی معین می نماید.
دامنه کاربرد:

عرضه کنندگان مستقیم و غیر مستقیم، کارخانه های خودرو سازی که هدفشان حفظ و یا بدست آوردن جایگاه در وضعیت رقابتی بازار با استفاده از تولید قطعات با کیفیت بالاتر است.

مزایای پیاده سازی:
 • افزایش کارایی و بهبود کیفیت
 • اطمینان از آنکه رضایت مشتری در فرآیند شکل گیری محصول کاملا تحقق پیدا می کند
 • بهبود استراتژی شرکت
 • رضایت کارکنان
 • رضایت مشتری و تولید کنندگان
 • فرآیند بهبود مستمر
 • توجه به پیشگیری از بروز خطا
 • استحکام در قابلیت اطمینان و امکان پذیری فرآیند
 • ارزش افزوده بیشتر در فعالیتها