خط مشی کیفی

 

شرکت تسکو به عنوان مرکز تخصصی طرح و توسعه صنایع تلاش می‌کند جایگاه خود را در رده یک شرکت معتبر در کشور ارتقاء دهد. این شرکت رئوس خط مشی کیفی خود را چنین اعلام می‌نماید:

  1. بهود مستمر فرآیند‌های شرکت در حوزه مشاوره، آموزش و پژوهش
  2. مدیریت بهینه و توسعه سرمایه‌های انسانی
  3. افزایش رضایت مشتریان همراه با توسعه رابطه بین کارفرما و مشاور
  4. تامین نیازهای آموزشی و پژوهشی کشور در عالی‌ترین سطوح
  5. بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی جهت توسعه فرآیند‌های طرح و توسعه مشتریان شرکت
  6. با در نظر گیری حسن شهرت و اعبتار شرکت تسکو، مدیریت عالی شرکت متعهد به افزایش دانش کارکنان، مسئولیت ‌پذیری و مشارکت کارکنان جهت بهینه‌سازی سیستم مدیریت کیفیت می‌باشد