دوره‌های مدیریت و کنترل پروژه


مدیریت پروژه بر مبنای ارزش کسب شده (EVPM)

هدف دوره:

سرفصل‌های دوره:

 • مرور مفاهیم پایه در مدیریت پروژه
 • فرآیندهای مدیریت محدوده، زمان و هزینه
 • مرور مفاهیم پایه در EVM
 • تکنیک های EVM
 • ایجاد مبنای سنجش عملکرد
 • ملاحظات حسابداری
 • پایش و گزارش دهی عملکرد
 • تحلیل گزارش های عملکرد و پیش بینی روند
 • تغییرات و نگهداری مبنای پروژه
 • مدیریت ارزش کسب شده در سیستم‌های مختلف اجرایی
 • بلوغ و تکامل مدیریت ارزش کسب شده

مدیریت تغییرات، ادعا، اصول Claim و حل و فصل اختلافات

هدف دوره:

 

سرفصل‌های دوره:

 • مدیریت تغییرات در سه سطح پروژه، طرح و پورتفولیو
 • بررسی اجمالی فرآیند برگزاری مناقصه
 • بررسی بندهای پیمان (قرارداد)  از نظر پتانسیلهای بروز ادعا
 • فرآیندهای مدیریت ادعا در پروژه
 • بررسی مهمترین دلایل بوجود آمدن ادعا
 • تحلیل کمی ادعا
 • بیان راهکارهای پیشگیری از ادعا
 • بیان راهکارهای حل و فصل ادعا
 • نمودار جریان فرایند تهیه ادعا در پروژه
 • اطلاعات مورد نیاز جهت تهیه ادعا

برنامه ریزی یکپارچه زنجیره ارزش VCIP

هدف دوره:

 

سرفصل‌های دوره:

 • مقدمه‌ای بر مدل­‌های مدیریت و برنامه‌ریزی
 • تئوری سیستم
 • انواع مدیریت
 • مدل مفهومی فرآیند برنامه‌ریزی یکپارچه زنجیره ارزش
 • تجزیه و تحلیل و پیش‌بینی شرایط عمومی فضای کسب و کار
 • عرضه و تقاضای کل
 • چرخه اقتصادی (رکود، بحران و رونق اقتصادی)
 • پیش بینی فروش
 • تجزیه و تحلیل فضای سازمانی و تحلیل عملکرد شرکت
 • تحلیل منابع و قابلیت ­های شرکت
 • تحلیل عملکرد مالی شرکت
 • جهت گیری استراتژیک شرکت
 • طراحی آرمانی شرکت
 • استراتژی‌ها
 • برنامه‌ریزی یکپارچه (اهداف، روش‌ها و منابع)
 • هدف‌گذاری بر اساس مدل MBO
 • برنامه‌ریزی روش‌های دستیابی به اهداف
 • برنامه ریزی منابع دستیابی به اهداف
 • اجرا و کنترل عملکرد
 • سازماندهی
 • رهبری
 • نوآوری
 • کنترل نتایج
 • کنترل استراتژیک
 • کنترل مالی
 • کنترل متوازن

مدیریت زمانبندی پروژه بر اساس استاندارد عملی زمانبندی پروژه

هدف دوره:

 

سرفصل‌های دوره:

 • آشنایی با مفهوم پروژه و تعاریف اولیه
 • فراهم‌سازی اطلاعات اولیه
 • زمان‌بندی پروژه
 • آشنایی با مفاهیم و قوانین زمان‌بندی
 • نگاهی اجمالی به تجارب خوب در زمینه مدل‌سازی زمان‌بندی
 • اجرای زمان‌بندی

مدیریت ریسک با نرم افزار PERT MASTER

هدف دوره:

 

سرفصل‌های دوره:

 • شناخت ریسک
 • مدیریت ریسک پروژه
 • تجزیه و تحلیل ریسک پروژه
 • برنامه‌ریزی مقدماتی پروژه
 • تنظیم ساختار نمایش برنامه
 • تنظیم جزئیات برنامه
 • پیگیری پروژه
 • برنامه‌ریزی ریسک
 • تجزیه و تحلیل ریسک پروژه
 • ثبت ریسک
 • تجزیه و تحلیل ریسک ثبت شده
 • ارزیابی و پروژه پایانی


ارزیابی فنی و اقتصادی پروژه

هدف دوره:

 

سرفصل‌های دوره:

بررسی اقتصادی(بازار)

 • مطالعه محصول یا محصولات طرح
 • ضرورت بررسی بازار
 • روش های جمع آوری اطلاعات
 • بررسی مصرف محصول در گذشته
 • بررسی عوامل موثر بر تقاضا
 • پیش بینی تقاضای آینده
 • بررسی عرضه در گذشته
 • پیش بینی عرضه آینده
 • تجزیه و تحلیل پیش بینی عرضه و تقاضا

بررسی فنی

 • ظرفیت تولید
 • عوامل موثر بر تعیین ظرفیت تولید
 • انواع تکنولوژی
 • انتخاب تکنولوژی مناسب
 • ارزیابی تکنولوژی
 • برآورد هزینه های اجرای طرح
 • محل اجرای طرح و عوامل موثر بر آن
 • برنامه ریزی و کترل پروژه

بررسی مالی

 • بررسی سوابق مالی
 • برآورد میزان سرمایه ثابت
 • برآورد میزان سرمایه در گردش
 • نحوه تامین منابع مالی مورد لزوم
 • دوره بازگشت سرمایه
 • تجزیه وتحلیل نقطه سر به سر
 • پیش بینی منابع و مصادف
 • پیش بینی ترازنامه
 • پیش بینی حساب سود و زیان
 • نسبت های مالی

آشنایی با استاندارد مدیریت پروژه بر مبنای PMBOK

هدف دوره:

آشنایی با حوزه‌های ده‌گانه مدیریت پروژه جهت تسهیل فعالیت‌‌های مدیریت پروژه

سرفصل‌های دوره:

سیستم برنامه‌ریزی و کنترل پروژه همراه با نرم افزار Primavera

هدف دوره:

 

سرفصل‌های دوره مقدماتی:

 • مرور کلی بر مفاهیم برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
 • تئوری ساختار شکست کار (WBS)
 • ایجاد و کپی یک پروژه جدید
 • ایجاد و کپی یک پروژه جدید
 • روش‌های اعمال روابط بین فعالیت‌ها
 • دستور Fill Cell
 • تقویم (Calendar)
 • ایجاد و حذف ستون‌ها(Columns)
 • تنظیم مقیاس زمانی(Time Scale)
 • فرمت دهی میله فعالیت‌ها (Format Bars)
 • فرم فعالیت‌ها(Activity Form)
 • تعریف و تخصیص کدهای فعالیت(Activity Codes)
 • سازماندهی و مرتب سازی فعالیت‌ها (Organize)
 • تعریف و تخصیص کدهای ساختار شکست کار (WBS)
 • روش ایجاد و استفاده از Layouts
 • فیلترها (Filter)
 • تعریف و محاسبه درصد وزنی فعالیت‌ها (Weight Factors)
 • روش ایجاد پروژه هدف (Target)
 • کنترل و بروزرسانی پروژه (Updating & Control)
 • روش تنظیم صفحه و چاپ پروژه(Page Setup & Print Setup)
 • Resource Tabular Reports
 • تهیه S-Curve پروژه

سرفصل‌های دوره پیشرفته:

 • ایجاد یک پروژه جهت مطالعات موردی
 • تعریف داده‌های سفارشی(Custom Data Items)
 • استفاده از ابزار تغییرات سراسری(Global Change)
 • نمای Pert
 • OBJECT
 • ذخیره وبازیابی Fragnet
 • SIGHT LINES
 • Forecast S-Curve
 • تعریف و تخصیص منابع و هزینه‌ها (Resource & Cost)
 • تعریف وتخصیص منحنی‌های منابع (Resource Curves)
 • فرم منابع (Resource Form)
 • Target Updates
 • Resource/Cost Table
 • Resource/Cost Profile
 • تسطیح Leveling
 • Project Utilities
 • Auto Cost Rules
 • تئوری Earned Value
 • فرم هزینه و بودجه (Cost & Budjeted Form)
 • Cost Tabular Reports
 • Store Period Performance
 • ایجاد پروژه هدف (Target)
 • کنترل و بروزرسانی پروژه(Updating & Control)
 • آنالیز SPI&CPI

سیستم برنامه‌ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MSP

هدف دوره:

 

سرفصل‌های دوره:

 • آشنایی با سیستم‌های برنامه‌ریزی به طور کلی و به خصوص با CPM
 • آشنایی با سیستم‌های برنامه‌ریزی به طور کلی و به خصوص با CPM
 • آشنایی با فرآیند اجرایی سیستم برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
 • آشنایی با نحوه خرد کردن پروژه (WBS)
 • آشنایی با نحوه ترسیم شبکه و انجام محاسبات زمان‌بندی
 • آشنایی با نحوه تخصیص منابع و به هنگام سازی (Updating)
 • آشنایی کلی با نرم افزارهای برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
 • آشنایی با نحوه کار با نرم افزار Micro soft Project که شامل :
 • چگونگی ایجاد پروژه
 • چگونگی ورود اطلاعات تقویم‌ها ، منابع و فعالیت‌ها
 • چگونگی گزارش گیری
 • living
 • Tracking
 • Updating

استقرار دفتر مدیریت پروژه PMO

هدف دوره:

سرفصل‌های دوره:

 • تعاریف پایه و مفهوم مدیریت پروژه سازمانی
 • چرایی نیاز به دفتر مدیریت پروژه در سازمانهای پروژه محور
 • مزایای ایجاد دفتر مدیریت پروژه (PMO)
 • تعاریف و مفاهیم اولیه در ارتباط با PMO
 • کارکردهای عمومی دفتر مدیریت پروژه
 • انواع مدل‌های مفهومی دفتر مدیریت پروژه
 • ایجاد دفتر مدیریت پروژه در سازمان‌های پروژه محور
 • چالش‌ها و راهکارهای ایجاد و پیاده‌سازی دفتر مدیریت پروژه
 • رهبری تغییر (مدیریت تحول ایجاد PMO‌ در سازمان‌ها)


دپارتمان مدیریت پروژه

مدیریت پروژه به زبان ساده مجموعه ای از ابزارها و تکنیک هایی است که موجب می شود فعالیت های پروژه بر اساس
تقدم و تاخر با کیفیت مورد نظر و با صرف کمترین زمان و هزینه به انجام برسد.

زمانی مهمترین مسئله در اجرای یک پروژه تامین مالی آن بود. اما اینک با پیچیده شدن پروژه ها و افزایش تعداد فعالیت های آن، مدیریت صحیح و کارآمد مهمترین عامل در انجام موفقیت آمیز آن هاست. دانش مدیریت پروژه در اجرای این مهم از دو بازوی قدرتمند برنامه ریزی و کنترل پروژه بهره می گیرد:

‏فرآیند برنامه ریزی شامل تعیین توالی و توازی فعالیتهای لازم برای اجرای یک پروژه با در نظر گرفتن زمان مورد نیاز برای اجرای هر فعالیت و کیفیت تعیین شده برای آن فعالیت است.

کنترل پروژه فرآیندی است در جهت حفظ مسیر پروژه برای دستیابی به یک تعادل اقتصادی موجه بین سه عامل هزینه، زمان و کیفیت در حین اجرای پروژه، که از ابزار و تکنیک های خاص خود در انجام این مهم کمک می گیرد. در واقع کنترل اجرای دقیق و کامل برنامه تدوین شده برای پروژه است، به طوری که هنگام خروج از برنامه بتوان با تشخیص علل و طرح اقتصادی ترین فعالیتها، پروژه را به نزدیکترین حالت ممکن در مسیر اولیه و اصلی خود باز گرداند.

دپارتمان مدیریت پروژه شرکت تسکو، با استفاده از جدیدترین نرم‌افزارها و دانش روز در کنترل و مدیریت پروژه های مختلف، شما را در جهت رسیدن به بالاترین بهره‌وری در مراحل مختلف یک پروژه به ترتیب زیر همراهی می کند:

1

همچنین استقرار دفتر مدیریت پروژه برای سازمان‌ها و شرکت‌های پروژه محور یکی دیگر از خدمات متمایز دپارتمان مدیریت پروژه شرکت می‌باشد.

فرهنگ-تخصصی-لغات-مدیریت-پروژه


فرهنگ تخصصی لغات مدیریت پروژه

پروژه (project): پروژه در اصل از واژه projectum لاتینی است که آن هم برگرفته از واژه projaicer میباشد این واژه از ترکیب دو کلمه PRO , JACERE به وجود آمده است که به ترتیب  به معنای پرتاب کردن و پیش یا قبل میباشند بنابر این پروژه عبارت است از حرکتی به سمت آینده به طور پرتابی با برنامه ریزی که از قبل تدارک دیده شده است.

مدیریت پروژه (Project Management): مدیریت پروژه مجموعه ای از دانش (knowledge) ، مهارت ها (skills) ابزارها (tools) و تکنیک هایی (techniues) است که با به کارگیری و یکپارچه سازی فرایند مدیریت پروژه برای دستیابی به اهداف پروژه میپردازد (PMBOK.2004. ص۸)

فرایند (processe): یک فرایند شامل مجموعه فعالیت های لازم الاجرا برای حصول به یک نتیجه مشخص است. برای اجرای هر پروژه مجموعه ای از فرایند های مختلف صورت میگیر.

گروه فرایندها (processes group): فرایند های مدیریت پروژه در قالب یکی از ۵ گروه ذیل انجام میشود (فرایند های عملیاتی) :

 • فرایند های آغازین (initaitig process group)
 • فرایندهای برنامه ریزی (planning process group)
 • فرایند های اجرا (executing process group)
 • فرایندهای کنترل (controling & monitoring process group)
 • و فرایند های پایانی (closing process group)

هر یک از گروه های فرایند ۵ گانه نیز از مجموعه فرایند های کاملا مشخص تشکیل شده اند که با یکدیگر مرتبطند. این فرایند ها ، فرایند های مدیریتی نام دارند که شامل ۹ دسته میباشند :

 1. یک پارچگی مدیریت پروژه (project management integeration)
 2. مدیریت محدوده پروژه (project scope management)
 3. مدیریت زمان پروژه (project time management)
 4. مدیریت هزینه پروژه (project cost management)
 5. مدیریت کیفیت پروژه (project qualitiy management)
 6. مدیریت منابع انسانی پروژه (project human resourses management)
 7. مدیریت ارتباطات پروژه (project communications management)
 8. مدیریت ریسک پروژه (project risk management)
 9. مدیریت تدارکات پروژه (project procurement management)
 10. تدارکات (project procurement management)

ساختار شکست کار (WBS. Work Breakdown Structure)

ارزش حاصله/ارزش افزوده (EV. Earned Value)

مدریریت ارزش افزوده (EVM. Earned Value Management)

ساختار سازمانی اجرائی (OBS. Organizational Breakdown Structure)

مدیریت پروژه یا مدیر پروژه (PM. Project Management or Project Manager)

راهنمای مدیریت پروژه پیکره دانش (PMBOK. Project Management Body of Knowledge)

انجمن مدیریت پروژه  انجمن تخصصی (PMI .Project Management Institute (professional association)

مدیریت پروژه حرفه ای (PMP .Project Management Professional)

بیمه کیفیت (QA.Quality Assurance)

کنترل کیفیت (QC. Quality Control)

شرح کار یا صورت وضعیت (SOW. Statement of Work)

منشور پروژه (Project Charter): محدودیت ها و سمت و سوی پروژه(محدودیتهای یک پروژه در حقیقت آن چیزهایی هستند که از طرف افراد ذیصلاح به آن اعمال میشود)در طی سندی که موسوم به منشور پروژه است به اجمال توضیح داده میشوند این سند همچنین در بردارنده وظایف و مسئولیت های حامی پروژه نیز میباشد

بیانیه کار(statement of work): کل کاری که بایستی انجام شود. (توضیح اضافه تر نسبت به تعریف شما)

ذی نفعان (stakeholders)

شاخص عملکرد جدول زمانبندی (schedule performance index)، با اثر بخشی کار متبط است و هرچه میزان آن به ۱ نزدیکتر باشد بهتر است و از رابطه SPI = EV / PV محاسبه میشود. (pv:planned value ، ارزش برنامه ریزی شده)

قلمرو پروژه (project scope)، بازه محصولاتی است که پروژه تولید میکند.

قلمرو خزنده (creep scope)، روندی است که هنگامی رخ میدهد که مدیر پروژه اجازه دهد که حتی تغییرات کوچک هم وارد قلمرو پروژه شوند.
تایید قلمرو (scope verification): روندی که طی آن مشتری پروژه محصول پروژه را میپذیرد.

هدف پروژه (project goal): بیان نتیجه روشنی که پروژه باید به آن دست پیدا کند.

شروع پروژه (project kickoff): یک جلسه یا رخداد یا جشن برای معرفی پروژه است. (خیلی مهمه و ما بعضی وقتا متاسفانه یادمون میره که باعث بیگانه ماندن مدیران میانی و پرسنل شرکت مشتری میشه و باعث میشه پروژه به مشکل برخورد کنه !)

مرکز اطلاعات پروژه (project information center): در این اتاق مرکزی مجموعه ایی از مواد و موارد مرتبط با پروژه قرار دارد.

دفتر مدیریت پروژه (project management office): ، نقش PMO از دوجنبه مهم است: ۱- خدمات سنتی مدیریت پروژه را در کل سازمان ارائه میکند. ۲- به عنوان کمیته هادی پروژه در کل سازمان عمل میکند.

نمودار شبکه ایی پروژه (project network diagram): نقشه سیال کاری است که باید انجام شود.

فاز طرح ریزی پروژه (project planning phase): سنگ بنای یک پروژه موفق فاز طرح ریزی آن است.

حامی پروژه (project sponsor): بنیانگذار پروژه، عامل اتصال مستقیم مدیر پروژه با مدیریت سازمان.

چشم انداز پروژه (project vision): در اصطلاح مدیریت پروژه توانائی دید روشن نسبت به محصولات پروژه و شناسائی راههای تولید آنهاست.

بیانیه هدف(propose statement): بیانیه ایی است که به بیان دلیل تحقیق و انعکاس آن در پروژه پیشنهادی می پردازد.

تقاضای پیشنهاد طرح (request for proposal): تقاضای رسمی از طرف شرکت مشتری به پیمانکار برای ارائه طرحی که در آن، طرح پیشنهادی انجام کار و تخمین هزینه آمده است.

تقاضای لیست قیمت (request for quote): درخواست خریدار از فروشنده برای ارسال لیست قیمت کالای تولید شده یا خدمات است.

تقویم منابع (resource calendar): در آن تعطیلات، محدودیتهای قرارداد کاری درباره کارها و سایر موارد آورده می شود.

مسیر بحرانی(critical path): ترتیب رخدادهایی است که تاریخ تکمیل پروژه را تعیین می کنند.

روش مسیر بحرانی (critical path method): یکی از مرسوم ترین راهها برای محاسبه زمان پایان پروژه است.

قیود تعیین تاریخ (date constraints)

قیود نیمه انعطافی (semi flexible constraints): این الزامات زمان ضرب العجل همراه خود دارند که لازمه انجام آنها این است که کار در تاریخ تعریف شده شروع و خاتمه یابد.

قیود قابل انعطاف (flexible constraints): در این الزامات تاریخ خاصی برای کار تعریف نشده است، بلکه تنها به کارهای قبلی و بعدی خود محدودند.

ضرب العجل قابل انعطاف (flexible dead line): ضرب العجلی است که تاریخ خاصی را برای زمان خاتمه تعیین نکرده است.

زمان شناور (float time or task): زمان یا کاری است که میتواند بدون آنکه سبب تاخیر زمان تکمیل پروژه گردد، وفقه داشته باشد.

start to start: کارهایی که رابطه ss دارند میتوانند باهم آغاز شوند ولی لازم نیست با هم تمام شوند.

start to finish: در کارهایی که رابطه sf دارند که بسیار نادر هم هست، کار اول شروع نمیشود مگر اینکه کار دوم تمام شده باشد.

start no earlier than: به این مفهوم است که شروع کار را به یک تاریخ معین یا بعد از آن تاریخ مکلف کرده اید و زودتر از آن مقدور نیست. یک الزام نیمه انعطافی است.

start no later than: به این مفهوم است که لازمه آن شروع کار تا درست قبل از تاریخ تعریف شده است و دیرتر از آن مقدور نیست. یک الزام نیمه انعطافی است.

finish to finish: در این موارد لازم است دو کار همزمان با هم و یا با فاصله معین خاتمه یابند.

finish to start: در این موارد کار دوم نمیتواند قبل از پایان کار اول شروع شود و باید با فاصله زمانی مشخص از پایان کار اول و در بهترین حالت بلافاصله بعد از خاتمه کار اول آغاز شود.

finish no earlier than: الزام این است که کار در راس یا بعد از تاریخ معین تمام شود و زودتر از آن مقدور نیست.

finish no later than: الزام این است که کار در راس یا قبل از تاریخ معین تمام شود و دیرتر از آن مقدور نیست.

lag: فاصله زمانی، زمان بین کارهای پروژه است.

قانون پارکینسون (parkinson’s law):، بیان میکند که کار تمام ظرف زمانی خود را پر میکند. یعنی هرچه به فعالیت زمان بیشتری اختصاص دهیم آن فعالیت بیشتر طول میکشد.

الزامات منابع (resource constraints): هنگامی رخ میدهد که مدیر پروژه بنا به محدودیتهای خاص منابع دو کار را که میتوانند رابطه SS داشته باشند به شکل FS تعریف نماید.

روش دلفی (delphi technique): یک روش پرس و جو از افراد خبره بدون ذکر نام و نشان افراد برای یافتن ریسک موجود در پروژه.

طرح امکان‌سنجی (feasibility plan): سند توضیحی و حاصل تحقیقی است که انجام داده اید. این طرح جهت تعیین اعتبار پروژه تدوین میشود.

پیش بینی (forecasting): یک تخمین علمی از زمان تکمیل پروژه که میتواند معرف تعیین میزان هزینه انجام پروژه هم باشد.

نمودار گانت (gant chart): تداخل کارها در انجام کار تکمیل پروژه را نشان میدهد. همینطور نمایانگر درصد پیشرفت فعالیتها و کل پروژه است.

گرت (graphical evaluation and review technique): تکنیک بررسی و برآورد گرافیکی، موفقیتهای شرطی، شاخه شاخه شدن و در حلقه افتادن کارها بنابر برآوردهای آماری است.

پرت (program evaluation and review technique): تکنیک بررسی و برآورد برنامه، یک ابزار زمانبندی شده است که از وزن متوسط برای پیش بینی طول مدت کارهای پروژه استفاده میکند.

نمودار تاثیر (influence diagram): این نمودار مشکلات تصمیم را آشکار میکند. تمامی اجزای متغییرها، تصمیمات و اهداف و تاثیر هرکدام را بر دیگری تعریف میکند.

اهداف کوتاه مدت (milestones): رسیدن به این اهداف واسط نشان دهنده اتمام کاری بخصوص و برطبق جدول زمانبندی است.

تیم پیشاهنگ (pilot team): یک دسته از افراد که قابلیت عملیاتی کردن محصول قبل از اینکه در دسترس همه سازمان قرار بگیرد را دارند و این فرصت را به مدیر پروژه میدهند که مطابقت محصول با هدف پروژه را ارزیابی نماید.

گزارش نهایی پروژه (final project report): مجموعه تمامی گزارشات فازهای کاری پروژه بعلاوه چند مورد اضافی است.

ممیزی پس از پروژه (post – project audit): هدف از این ممیزی تحلیل پروژه تکمیل شده، اثربخشی تیم پروژه، موفقیت پروژه، ارزش محصولات پروژه و تائید کل پروژه توسط مشتری است.

برگرفته از کتاب :
Information Technology Project Management: on track from start to finish, joseph philips


دانلود-کاتولوگ-تسکو

جهت مشاوره در حوزه مدیریت و زمان‌بندی پروژه با ما تماس بگیرید:

آدرس: تبریز، چایکنار، بالاتر از کلانتر کوچه، نرسیده به زیرگذر آبرسان، برج عرش، طبقه پنجم

تلفن تماس: ۳۳۳۵۷۱۰۱-۰۴۱

تماس مستقیم با رئیس هیئت مدیره گروه پژوهشی-صنعتی تسکو: ۰۹۱۴۴۰۴۱۸۵۶(دکتر صالحی)

تماس مستقیم با مدیر عامل گروه پژوهشی صنعتی تسکو: ۰۹۱۴۷۶۴۳۳۰۴ (مهندس رضایی)