استانداردهای بین‌المللی

این قسمت در حال تکمیل می‌باشد


پک شماره (1): استانداردهای سازمان بین‌المللی استاندارد

ISO

قیمت پک اورجینال: 14000000 ریال


پک شماره (2): استانداردهای کمیته بین‌المللی الکترونیک

 

پک شماره (3): اساتداردهای انجمن تست مواد امریکا

ASTM

قیمت پک اورجینال: 11000000 ریال

پک شماره (4): استانداردهای انجمن نفت و پتروشیمی امریکا

API

قیمت پک اورجینال: 9000000ریال


پک شماره (5): استانداردهای انجمن مهندسین مکانیک امریکا

ASME

قیمت پک اورجینال: 9000000ریال


پک شماره (6): استانداردهای موسسه استانداردهای بریتانیا

BSI

قیمت: 18000000 ريال

پک شماره (7): استانداردهای انجمن جوشکاری امریکا

AWS

قیمت: 9000000 ریال


پک شماره (8): استانداردهای انجمن بتن امریکا

Content for item 8

پک شماره (9): استانداردهای تجهیزات اتفاء حریق

Content for item 8

پک شماره (10): استانداردهای سرمایش و گرمایش ساختمان

Content for item 8

پک شماره (11): استانداردهای ملی امریکا

Content for item 8

پک شماره (12): استانداردهای انجمن مهندسی الکترونیک

Content for item 8

پک شماره (13): استانداردهای انجمن ابزارآلات اندازه‌گیری امریکا

Content for item 8

پک شماره (14): استانداردهای انجمن مهندسین خودروسازی و هوا و فضا

Content for item 8

پک شماره (15): استانداردهای آزمایشگاه‌های بتن

Content for item 8